Dufner - narzędzia chirurgiczne

 

Firma Dufner oferuje swym portfolio narzędzia medyczne wielu dziedzin:

Neurochirurgia           więcej....

Torakochirurgia          więcej....

VATS-VACS                więcej....

Ginekologia               więcej....

Artroskopia              więcej....

Pediatria                  więcej....

Chirurgia plastyczna    więcej....


Producent: Dufner Instruments