System Zarządzania Jakością


System Zarządzania Jakością został wprowadzony w 2004 roku, zgodnie ze strategią zarządzania biznesowego MEDITRADE Ltd. Przygotowanie dokumentacji dla stworzenia Systemu Zarządzania Jakością zajęło mniej niż rok. W grudniu 2005 roku, dokumentacja oraz procesy zarządzania zostały zbadane i uznane za zgodne z wymogami norm STN EN ISO 9001: 2000.

Certyfikat ISO został wydany przez firmę certyfikującą BVQJ Słowacja Ltd (o nazwie Bureau Veritas Certification od grudnia 2006) w następującym zakresie:

  • działalność biznesu w zakresie zdrowia publicznego - zakup i dystrybucja konkretnych wyrobów medycznych, głównie do kardiochirurgii, kardiologii, chirurgii oraz materiałów sanitarnych,
  • serwis, edukacja oraz świadczenia usług profesjonalnego doradztwa zawodowego.  

System Zarządzania Jakością w MEDITRADE Ltd jest kontrolowany corocznie. 17 grudnia 2014 został ponownie certyfikowany przez Bureau Veritas Certification z wynikiem potwierdzającym,  że system MEDITRADE Ltd jest dobrze udokumentowany i skuteczny na wszystkich poziomach działalności  biznesowej poprzez stałą kontrolę Dyrektora Generalnego jak i Managerów poszczególnych działów. Wynikiem przeprowadzonego audytu Bureau Veritas Certification, certyfikat został ponownie wydany.